Direcció

mxi_EquipoW

MxI està format per professionals amb àmplia experiència en la Direcció d’empreses industrials.
Director de MxI:

godo_web
Godofredo Gorba Sisternes
ggorba@mxindustria.com
LinkedIn