Serveis

mxi_servicios

ADQUISICIÓ D’EMPRESES
EN CRISI
·
Selecció de prioritats
  de compra
· Recerca d’oportunitats
· Disseny de les operacions
  de compra
· Negociació de l’operació
· Participació en la inversió
· Gestió de la integració
ESTABLIMENT DE
ALIANCES ESTRATÈGIQUES
· Selecció de partners
· Acompanyament en les
  negociacions
· Estructuració de l’aliança
· Cerca de socis o
  Participació de MxI
· Gestió de la integració
INTERMEDIACIÓ EN
OPERACIONS CORPORATIVES
·
Definició de l’estratègia segons
  objectius del client
· Recerca d’empreses objectiu
· Selecció i compromís de les
  empreses més idònies
· Direcció de la negociació
· Aportació recursos financers
· Tancament final de l’operació
REDIMENSIONAMENT I
ALTERNATIVA PER
EMPRESES EN CRISI
·
Diagnòstic i pla d’acció
· Execució o assessorament en el
  desenvolupament del pla
· Recerca de socis i adquirents
· Disseny de l’operació de venda
· Negociació de l’operació
· Inversió de MxI